I en stor internationell enkätundersökning har konsultbolaget Deloitte frågat millennials och generation z om deras åsikter om samhälle, arbete och företag.

Resultaten av intervjuer med 16 425 intervjuer av personer födda mellan januari 1983 och december 1994 i 42 länder, presenteras i rapporten The Deloitte Global Millennial Survey 2019.

Millennials och generation z har samhällsfrågor, mångfald och miljötänk i ryggmärgen och har satt dem som naturliga punkter på sin agenda. De är värderingsdrivna och vill ge tillbaka till samhället, enligt rapporten från Deloitte.

Undersökningen visar att endast 55 procent av de tillfrågade anser att företag har en positiv påverkan på samhället. Särskilt brister förtroendet för företag som uppfattas sätta sin egen agenda, före samhälle, miljö och klimat.

Å andra sidan är millennials och generation z lojala med företag som delar deras värderingar, men tvekar inte att avbryta relationen om inte företaget lever upp till förväntningarna.

Undersökningen visar att 38 procent har minskat eller avslutat en företagsrelation på grund av att företaget haft negativ samhällspåverkan, samtidigt som 42 procent inlett eller fördjupat en relation till ett företag tack vare tilltro till företagets samhällspåverkan.

Nästan hälften av de tillfrågade säger att de skulle sluta på sin arbetsplats inom två år om de fick möjlighet, vilket är en högre andel än någonsin.

Inför en anställning har en jämn fördelning av kön och etnicitet stor betydelse vid valet av arbetsgivare för många av de tillfrågade.