Människan bör sättas i fokus vid utvecklingen av hållbara smarta städer och samhällen. Det var den röda tråden vid årets innovationskonferens vid Högskolan i Halmstad.

”Sätt människors vardag i centrum!”. Det var budskapet från konferensens huvudtalare, Sarah Pink, professor i design och framtidens tekniker vid Monash University i Australien. Hon menade att om människor ska acceptera ny teknik, så måste man engagera sig i människors oro, ambitioner, gemenskap och kunskap.

”Vad gör människor redan i en stad? Hur kan vi samla den informationen och skapa framtidens smarta städer? Fokusera på människorna, inte på tekniken”, sade Sarah Pink under sin föreläsning om framtidens mobilitet och energi ur ett antropologiskt perspektiv.

Även Pontus Wärnestål, docent i informatik vid Högskolan i Halmstad, pratade om hur viktigt det är med invånarnas perspektiv under utvecklingen av en smart stad. Han presenterade forskningsprojektet Participatory Urban Design (PUD) där tjänstedesign har använts i utformningen av ett nytt bostadsområde.

Under dagen avhandlades allt ifrån säkerhet för uppkopplade och intelligenta fordon. hur spillvärme kan vara en del i framtidens energisystem, till hur hållbarhet kan vara del av en företagskultur.

Jeanna Otterdahl, Jeanette Larsson, Christian Westerling och Jenny Rydén från Varbergs kommun, respektive Varbergs Bostad AB, tyckte att dagen varit givande.

– Det är spännande att höra vilken forskning som bedrivs inom smarta städer. Smart mobilitet och energi är områden som kommunen vill ligga i framkant inom. Särskilt intressant är det som vi hört idag om att människan ska vara fokus och driva utvecklingen. Vi kan inte applicera tekniska lösningar innan vi har en efterfrågan från invånarna. Vår vision är att utveckla ett hållbart Varberg, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt, sade Jeanna Otterdahl, Jeanette Larsson, Christian Westerling och Jenny Rydén.

Högskolan i Halmstad