Foto : Sunny_Smile/Bigstock.

År 2023 ska Köpenhamn få sina första nollemissionszoner inom vilka det enbart är tillåtet att köra el- och vätgasbilar.

Enligt en överenskommelse mellan Köpenhamns kommun och den danska regeringen, ska huvudstaden testa områden med fossilfri biltrafik för att minska luftförorening och bidra till målet om en klimatneutral stad till 2025.

Nu börjar planerna ta konkret form. Enligt kommunens teknik- och miljöutskott kommer nollemissionszoner bildas i flera centrala områden av Köpenhamn. Enligt modellen ska man testa tre typer av nollutsläppszoner, som alla kan utvidgas geografiskt och omfatta flera typer av fordon.

Central nollutsläppszon. I denna zon kommer alla personbilar att omfattas av ett förbud mot att köra på bensin och diesel, förutom vissa undantag.

Vidare kommer det skapas en ”barnlivszon” för områden med många daghem och där många barn bor och rör sig. Även här blir det ett förbud mot fossildrivna fordon. Invånare med en registrerad adress inom zonen kommer att få tillstånd att köra och parkera i denna.

En varuleveranszon omfattar ett större geografiskt område som kan överlappa den centrala nollutsläppszonen och omfattar godsleveranser.

För att göra övergången mjuk kommer invånarna i zonerna att få använda sin nuvarande bil och först när denna byts ut måste den drivas på el eller vätgas.

Projektet saknar dock inte kritiker. De hävdar dels att det finns alldeles för få laddstationer för att täcka behovet, dels att det kommer bli svårt för alla boende att ha råd att investera i elektriska fordon.

Köpenhamns stad för nu en dialog med miljöministeriet och transportministeriet för att driva igenom den lagändring som krävs för att utsläppsfria zoner ska bli verklighet.

Köpenhamns kommun