Väla utanför Helsingborg – ett av Sveriges största köpcentrum – sätter som mål att på tre år, till 2023 minska sin nettoanvändning av energi till noll. Målsättningen, kallad Nollvisionen, ska nås med hjälp av omfattande investeringar i egen förnybar elproduktion, energieffektiviseringar och minskad användning.

– Målet är att kunna klippa av alla ledningar som förser oss med energi och på lite sikt bli ett självförsörjande och hållbart energi-ekosystem, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla.

Framgången är resultatet av investeringar i egen energiproduktion, energieffektiviseringar och minskad användning samt en digitalisering av fastigheterna för att bättre optimera de system som förser fastigheterna med kyla, värme och ren luft.

– Med digitaliseringen har vi fått en helt annan kontroll än tidigare och kan löpande mäta och utvärdera de åtgärder som vi genomför. Det gör att vi kan kontrollera vår energianvändning på ett helt annat sätt än tidigare.

Vid sidan av digitalisering och energieffektivisering kommer den stora vinsten från solen. Redan idag har Väla en av Sveriges största solcellsparker på taken. Just nu finns här 15 000 kvadratmeter solpaneler som förser handelsplatsen med förnybar solenergi, men det ska bli ännu mer framöver.

– Inom ramen för Nollvisionen ska vi fortsätta att bygga ut vår solcellspark och det finns en förväntad produktionspotential på 4,5 GWh solenergi per år. Vi tittar även på vindkraft men där gör vårt läge att det snarare kommer att handla om småskalig produktion.

Väla