Varannan konsument är beredd att förändra sina matval för att minska negativ miljö- och klimatpåverkan. Det flest vill göra är att minska sitt matsvinn. Men samtidigt tycker många att det är svårt att veta hur olika matval påverkar. Det visar en undersökning av SLU Holding.

De fem viktigaste förändringarna konsumenterna kan tänka sig att göra är i rangordning att minska matsvinnet, handla mer svenskt, handla mer närproducerat, lära sig mer om innehållet och planera bättre kring matinköpen.

Sex lägre rankade förändringar är att lära sig mer om matens ursprung, lära sig mer om matens påverkan, sortera maten hemma efter datum, handla mer ekologiskt, äta mindre portioner och äta mer vegetariskt.

Enligt Anna Hessle, forskare på SLU Holding, har den senaste tidens fokus på matsvinn påverkat konsumenterna. Men hon påpekar att det också är viktigt att välja rätt mat från början och ta hand om den på ett bra sätt.

För att öka konsumenternas kunskap ska nu SLU Holding tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan i Skövde utveckla ett dataspel om matval och dess påverkan på miljö och klimatet.

SLU Holding