Öppna smarta sensornät i så kallade stadshubbar har på bara ett drygt år etablerats som digital infrastruktur för smart stadsutveckling i över 40 svenska kommuner. StadshubbsAlliansen startades i Helsingborg av Öresundskraft 2017 och är nu på väg att bli en svensk infrastrukturstandard för Internet of Things, IoT. En stadshubb är en infrastruktur som genom radioteknik,.. read more →

Volkswagen har tagit fram ett koncept för en mobil snabbladdningsstation för elbilar. Tanken är att den ska fungera som en ”powerbank” för elbilar som kan installeras var som helst där efterfrågan finns eller där laddningsmöjligheter för elbilar saknas. VW planerar att starta serieproduktion av snabbladdningsstationen nästa år. Den mobila laddningsstationen fungerar precis som en powerbank,.. read more →

Coop blir den första livsmedelskedjan som testar obevakade hemleveranser med garanterat intakt kyl- och fryskedja utan att kunden behöver ge tillträde till sitt hem. Med start i mars har Coop börjat testa tjänsten, som kallas, E-Drop, tillsammans med utvalda kunder i Helsingborgsområdet. Varorna levereras i ett kylt leveransskåp för utomhusbruk vilket gör att maten kan.. read more →

Den svenska livsmedelsindustrin har lanserat ett gemensamt hållbarhetsmanifest med fem åtaganden för en hållbar och livskraftig svensk livsmedelsproduktion. Åtagandena gäller fossilfri produktion och transport, halverat matsvinn, återvinningsbara förpackningar, goda leverantörs-villkor och effektivare vattenanvändning. Redan i samband med lanseringen har 42 livsmedelsföretag anslutit sig. De företag som ansluter sig får själva välja vilket eller vilka av.. read more →

Livsmedelsforskare vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har inlett ett samarbete under titeln Food Tech Links. Tanken är att Food Tech Links ska bli ledande i landet inom livsmedelsforskningen och bidra till lösningar som kan omsättas inom företagen i framtidens hållbara livsmedelssystem. Autonoma odlingssystem, vertikal och urban odling i cirkulära system, växtförädling för.. read more →

SJ ser en tydlig trend att fler väljer bort både flyget och egna bilen till förmån för tåget. Främst lockar SJ till sig fler affärsresenärer. Affärsresandet med tåg har ökat med 12 procent under första kvartalet i år. Totalt ökade tågresandet med drygt 8 procent första kvartalet, privatresenärer inräknat. Enligt SJ uppger allt fler klimatskäl.. read more →

Ny Teknik och Affärsvärlden har presenterat årets 33-lista som samlar Sveriges 33 mest intressanta unga teknikbolag. Av dem har Miljö Online plockat ut fem särskilt intressanta innovationer på miljöområdet. Epishines organiska solceller ersätter batterier. Under förra året började Epishine bygga den fabrik i Linköping som ska tillverka organiska solceller. ”Vi producerar i dagsläget en rulle solceller.. read more →

Efterfrågan på korslimmat trä (KL-trä), som bland annat används i flerbostadshus av trä, kan komma att öka från några tusen till flera hundra tusen kubikmeter på bara några år. I dag byggs 11,5 procent av flerbostadshusen i Sverige i trä, men träbranschen tror på stark expansion för stora träbyggnader, inte bara i Sverige utan även.. read more →

Enligt en ny rapport från FN:s handelsorgan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ökar världens textil- och klädindustri sitt miljö- och klimatavtryck. Bidragande orsaker är trenden med fast fashion som kortar ner klädernas livslängd. Studier visar att det genomsnittliga plagget används tio gånger innan det slängs, vilket driver på efterfrågan på kläder. Modeföretagen.. read more →

Krångliga appar och laddningslösningar för elbilar kan snart vara ett minne blott. Eway lanserar nu en enklare betalningslösning på sina laddstationer för alla som har Swish på sin mobil. Det normala hittills är att det krävts olika företagsappar, laddkort eller abonnemang för laddning, vilket har varit ett irritationsmoment för många elbilister. Det ville ladd-aktören Eway.. read more →

Skanska har tecknat avtal med Fabege om att bygga Skandinaviens första nollenergihotell i Arenastaden, Solna. Hotellet ska certifieras enligt FEBY 18 Guld, en certifiering som används för energieffektiva byggnader, och kommer bland annat ha en fasad med solceller samt en geoenergianläggning. Byggnaden ska även certifieras enligt BREEAM nivå Excellent som ställer hårda krav vad gäller.. read more →

Tappet av flygresenärer börjar nu oroa statens flygplatsbolag Swedavia på allvar. Bara det senaste kvartalet har flygplatserna i de fyra nordligaste länen tappat mer än 50 000 resenärer jämfört med samma period förra året. En klimatdebatt som slagit igenom på allvar, indragna flyglinjer och början till en ekonomisk nedgång, menar Swedavia ligger bakom. Swedavia ser.. read more →