Fastighetsbolaget Castellum har beslutat införa permanent flexibilitet för alla anställda om var och hur de vill jobba. Som grund har bolaget en ny vision som lyder: ”Jobba var du vill, när du vill”. Enligt Castellum bygger den nya flexibiliteten på att de anställda pratar igenom önskemål och behov med sin närmaste chef och kommer fram.. read more →

Trots den kraftfulla påverkan på Sveriges ekonomi mår många anställda bättre på jobbet idag än innan Covid 19-epidemin bröt ut. Det skriver tidningen Chef som hänvisar till en studie vid Göteborgs universitet. ”Överlag går det att se medarbetares psykosociala upplevelser på sina arbeten de senaste två månaderna har utvecklat sig åt det positiva hållet jämfört.. read more →

Hållbarhetsarbete är viktigt – och det ur flera aspekter. En undersökning av Manpower Work Life visar att fyra av tio svenskar tycker det är mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete när de söker nytt jobb. I undersökningen konstateras att det är främst bland yngre arbetstagare som hållbarhetsarbete anses vara mycket viktigt. Av unga.. read more →

När fler i organisationen jobbar hemifrån blir chefens stöd och engagemang extra viktigt. Det menar Sofie Bjärntoft och Linda Widar som forskar om flexibelt arbete och hälsa vid Högskolan i Gävle. Linda Widar forskar sedan tre år om distansarbete och hälsa. Hon säger att distansarbete kräver en mycket mer aktiv chef. – Det handlar givetvis.. read more →

När många jobbar hemifrån har det digitala mötet plötsligt fått ett större genombrott. Örebro universitet har sammanställt 21 tips på hur mötet kan bli mer effektivt. Innan ni kommer igång Bestäm vem som gör vad under mötet. Förbered en bra struktur för mötet och ha en tydlig rollfördelning. Skicka gärna ut agendan i förväg, så.. read more →

Electrolux är första svenska börsbolaget som kopplar sitt incitamentsprogram till bolagets hållbarhetsmål. I Sverige är det två stora bolag, Electrolux och Ica-gruppen, som provar modellen att belöna chefer med bonus om de bidrar till att bolaget utvecklas hållbart. Incitamentsprogrammet gäller för 200 – 300 chefer och nyckelpersoner i Electrolux.  Det har två traditionella finansiella mål.. read more →

Att arbeta från en jobbhubb, kan det vara framtidens melodi? Det undersöks nu i Tullinge utanför Stockholm. Där finns en kontorslokal som samtidigt är ett forskningsexperiment. Här undersöks vad som går att göra för att underlätta människors vardag – och samtidigt göra en insats för miljön. Totalt är ett 60-tal deltagare från olika arbetsgivare med.. read more →

En spirande trend är på väg att ta form på svenska arbetsplatser. Att ge anställda som väljer bort att flyga på sin semester extra semesterdagar. Ett av de företag som anammat idén är arkitekt- och ingenjörsbyrån Edge i Malmö. Från årsskiftet kan de anställda som bestämmer sig för att inte flyga på sin semester, kvittera.. read more →

Vem är det egentligen som driver gröna projekt och grön förnyelse på svenska arbetsplatser? Jo oftast är det de som vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden. Det visar forskning vid Uppsala universitet om hur näringsliv och offentlig sektor kan involveras för att uppnå klimatmål och Agenda 2030. – De individer som driver grön förnyelse.. read more →

Högskolan i Kristianstad ger ut en ny bok som behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Boken – Människa och miljö – ger läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt hållbara lösningar. Kopplat till varje kapitel finns avsnitt som ger.. read more →

I april nästa år kommer Linköpings universitet att ordna ett spel med omkring 100 deltagare som ska ge insikter om vad klimatförändringarna kan komma att innebära för beslutsfattande. ”Megagame om klimatförändringarna”, som är ett storskaligt brädspel, kommer att spelas under en dag i april nästa år. Spelet utspelar sig i Östergötland. Det börjar 2020 och.. read more →

Ett genombrott för virtuella konferenser. Det kallar Karlstads universitet en nationell virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling, i vilken runt 500 personer nyligen deltog. Karlstads universitet berättar i ett pressmeddelande om konferensen där e-mötestjänsten zoom användes och där deltagarna deltog virtuellt i allt från presentationer, grupparbeten till mingel. – Det häftiga med konferensen var storleken, aktivitetsnivån.. read more →

På Tillväxtverket, myndigheten som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela landet, har medarbetarna en möjlighet att arbeta hemifrån – men distansarbete är ingen rättighet. HR-chefen på Tillväxtverket, Per Cederblad, menar att distansarbete har sina speciella utmaningar. – Det är ett förtroende, och något som man måste komma överens med sin chef om,.. read more →

Hållbarhetschefen kommer leva kvar men kan få en annorlunda roll. De framkom vid ett seminarium med titeln Framtidens hållbarhetschef – vem är det? som arrangerades av Social Venture Network Almedalen i måndags. På seminariet, där forskare från Örebro universitet som forskar om hållbarhetschefens framtida roll deltog, framkom det att hållbarhetschefen i takt med att hållbarhetsarbetet.. read more →

Är det möjligt att arrangera digitala konferenser med ett större antal deltagare? Detta testades nyligen vid Lunds universitet där 70 personer i Hong Kong deltog i en digital konferens för att diskutera samarbeten med ledande representanter för universitet, region och näringsliv i Skåne. Deltagarna såg varandra via en storskärm. Moderatorer på varsin sida jordklotet ledde.. read more →

I en stor internationell enkätundersökning har konsultbolaget Deloitte frågat millennials och generation z om deras åsikter om samhälle, arbete och företag. Resultaten av intervjuer med 16 425 intervjuer av personer födda mellan januari 1983 och december 1994 i 42 länder, presenteras i rapporten The Deloitte Global Millennial Survey 2019. Millennials och generation z har samhällsfrågor,.. read more →

En halv miljon kronor i besparingar och en årsstämma som klarades av på 45 minuter. Det blev resultatet när VVS-företaget Bad & Värme beslutade arrangera sin årsstämma digitalt. Normalt skulle stämman ha haft ett 40-tal deltagare från Kalix i norr till Osby i söder. Nu sändes stämman istället från huvudkontoret och medlemmarna deltog via länk.. read more →

Det finns flera risker med att skapa en hållbarhetsstrategi och samtidigt separera hållbarhetsarbetet från kärnverksamheten. Det skriver Mattias Holmström på konsultbolaget Trivector i ett blogginlägg. Om frågor som rör hållbarhet hanteras separat riskerar hållbarhetsarbetet bli isolerat till en avdelning eller några enstaka personer. Det kan också motverka och motverkas av parallella strategier eller fokusera på.. read more →

Kalmar Science Park låter alla sina nya inkubatorbolag gå igenom en CSR-utbildning där de genomlyser sin egna verksamhet med hjälp av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Enligt Kalle Blohm, som är verksamhetsledare för Incubator, ser företagen ofta nya affärsmöjligheter när de får vrida och vända på sina affärer ur ett hållbarhetsperspektiv. – Vi vet att hållbara.. read more →

Hur får man människor i en organisation att förändra sitt sätt att arbeta? Oftare är det svårare än man tror. Risken är uppenbar att man faller tillbaka i gamla rutiner. Kelly Odell, utbildare och strategikonsult, har skrivit en bok om att göra det nya till det normala. – Jag har saknat en praktisk handbok i.. read more →