Hur bygger man framgångsrika lösningar inom delningsekonomin? På HSB Living Lab har man experimenterat en hel del med hur vi i framtiden kan komma att leva, när vi delar mer istället för att äga.

På HSB Living Lab har flera projekt inom delningsekonomi pågått under de senaste åren. Och många intressanta slutsatser har kunnat dras i projekten, menar Emma Sarin som är projektchef.

I ett av delningsekonomiprojekten tog de boende hand om höns gemensamt och drog nytta av äggen. Till en början fungerade det utmärkt och bidrog bland annat till att de boende minskade sitt matsvinn.

Men när experimenttiden var slut dök nya uppmaningar upp.

– Alla tyckte det var roligt i början. Men sedan märkte vi att engagemanget och entusiasmen bland deltagarna dalade. Till exempel blev det allt svårare att hitta någon som ville vara hönsvakt. Samma sak har vi sett i olika odlingsprojekt som pågått. Att odla tillsammans är mycket positivt och engagerande, men att få till en långsiktig lösning enbart baserat på ideellt engagemang är svårt, säger Emma Sarin.

Facilitering underlättar delning

Vad det är som får olika delningsinitiativ att fungera verkar variera beroende på vad det är man delar. Ett gemensamt behov verkar vara facilitering, det vill säga någon utomstående är med och styr upp det praktiska, servar och informerar.

I mindre projekt kan det handla om att man betalar en mindre summa för att få hjälp. I större projekt, som bilpooler och kollektivboenden, behöver man ofta styra upp med stadgar och kontrakt.

I framtiden kommer vi troligen att behöva bo på mindre privata ytor och dela fler ytor med våra grannar. Troligen behöver vi också förtäta och bygga mer på höjden.  HSB Living Lab bor redan på det här sättet. Var och en har en egen liten lägenhet och delar kök och vardagsrum med sina grannar. Även tvättstugan delas på ett innovativt sätt. Istället för tvättstuga kallas den social tvättstudio och har inretts för fler funktioner än enbart tvätt.

– Maskinerna är gömda i soffor och fåtöljer för att de boende ska kunna både tvätta och umgås, allt för att göra delandet till en positiv upplevelse, förklarar Emma Sarin.

En annan konkret delningsekonomitjänst som finns på plats är Swap Cube, ett ställe där man kan lägga saker som man inte vill ha eller har användning för längre, som kan komma till nytta för någon annan.

Projekt inom delningsekonomi på HSB Living Lab:

Minska matsvinnet med höns

Tvättstudion

Swap Cube

Själva arkitekturen i huset. Man bor kompakt och delar utrymmen.

Bio-loops

HSB Living Lab