Att driva och koordinera Göteborgs omställningen till elektrifierade transporter är ingen enkel sak. Nu har Anne Piegsa anställts som en av nyckelpersonerna för att driva omställningen.

Med en komplett värdekedja för fordonsindustrin har Göteborg i det närmaste en unik position för att klara övergången till eldrivna transporter.

– Det är inte många ställen i världen där man kan gå från idé till färdig produkt på samma sätt som vi gör här. Vi har samarbetsklimatet, systemtänkandet och hela ekosystemet för att bygga fordon, och kan därmed möta teknikskiftet för elektrifiering och digitalisering och koppla upp transportsystemet, säger Per Österström, områdesansvarig för fordon & transport på Business Region Göteborg.

Nytt tillskott

I arbetsgruppen, som leds av Per Österström, ingår även John Wedel, med gedigen erfarenhet av logistik och transport, och Madeleine Johansson, som fokuserar på de maritima branschernas del i omställningen. Nu får gruppen ett tillskott i form av Anne Piegsa, som närmast kommer från Semcon.

– Jag sökte mig till Business Region Göteborg för att bolaget har en så central roll i hela elektrifieringsprocessen. Staden har stora chanser att bli en strategisk marknad för alla som arbetar med lösningar som stödjer omställningen, säger Anne Piegsa, som nu ser fram emot att träffa företag som vill vara med och göra Göteborg till en tystare, renare och mer hållbar stad. Och på köpet öka sin egen konkurrenskraft på den globala marknaden.

Business Region Göteborg