Det finns flera risker med att skapa en hållbarhetsstrategi och samtidigt separera hållbarhetsarbetet från kärnverksamheten. Det skriver Mattias Holmström på konsultbolaget Trivector i ett blogginlägg.

Om frågor som rör hållbarhet hanteras separat riskerar hållbarhetsarbetet bli isolerat till en avdelning eller några enstaka personer. Det kan också motverka och motverkas av parallella strategier eller fokusera på små vinster snarare än större nödvändiga förändringar.

Mattias Holmström menar att det till en början kan vara naturligt att separera hållbarhetsfrågorna, när arbetet just startat och strategi utformas. Men om de inte integreras i kärnverksamheten efterhand är risken är helt enkelt att hållbarhetsarbetet får begränsad effekt och de nödvändiga förändringarna uteblir.

Även om det finns värde i att initialt skapa separata digitaliserings-, jämställdhets- och/eller hållbarhetsstrategier bör de så snart som möjligt integreras till att bli en digital, jämställd och hållbar strategi.

Trivector