Kalmar Science Park låter alla sina nya inkubatorbolag gå igenom en CSR-utbildning där de genomlyser sin egna verksamhet med hjälp av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Enligt Kalle Blohm, som är verksamhetsledare för Incubator, ser företagen ofta nya affärsmöjligheter när de får vrida och vända på sina affärer ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi vet att hållbara företag är mer lönsamma företag. De lockar till sig attraktiv arbetskraft, de slipper dyra konflikter och skapar trygga leverantörsrelationer, säger Kalle Blohm.

Att det fortfarande finns en hel del fördomar om hållbarhetsarbete hör Christel Liljegren och Jessica Bergsjö, som utbildar inkubatorföretagen, när de är ute och träffar företag.

– Många tror att det är väldigt dyrt, tidskrävande och svårt att jobba med hållbarhet och att det bara är de stora företagen som sysslar med sånt, säger Jessica Bergsjö. Men sedan inser man att det verkligen gör skillnad. Små, små saker som förändras påverkar faktiskt i det stora.

– Företagen känner också en ökad stolthet och tillfredställelse med sin produkt, fortsätter Christel Liljegren. Och då förstår man att man faktiskt skapat ett mervärde mot sina kunder som man tidigare inte hade.

Kalmar Science Park