Nya digitala tekniker inom byggbranschen kan leda till en både effektivare och mer miljövänlig produktion. Det är utgångspunkten för guiden Skarpa Tester, som samlar erfarenheter från olika företag som testat digitala tekniker i byggprojekt.

Inom ramen för projektet har ett antal tester, så kallade case, inom projektet Uppkopplad byggplats studerats och analyserats i syfte att på ett lättillgängligt sätt sprida de viktigaste lärdomarna från test i verkliga byggprojekt till hela byggsektorn.

På webbplatsen skarpatester.com finns tester om hur wifi kan användas på byggarbetsplatser, smarta containrar, digital framdrift och sensorer i betong.

– Fördelarna med ett digitaliserat byggande är många. Det kan öka säkerheten, effektivisera och kvalitetssäkra processerna och minimera spill och onödig logistik. Vi hoppas att den här guiden kan stötta de som är nyfikna att testa men inte riktigt vågar eller vet var man ska börja, säger Soon Hammarström, projektledare för Test i verkliga byggprojekt.

Projektet har löpt till och med januari 2020 och är ett delprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, med delfinansiering av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Skarpa Tester