Göteborgs stad har fått internationell uppmärksamhet för att ha skapat en ”digital tvilling” av staden.

– En digital tvilling är en tredimensionell kopia av verkligheten. Det är vanligt att de används i fordonsindustrin för att testa bilar innan man bygger en prototyp. På senare tid har det blivit vanligt att prata om digitala tvillingar för städer, förklarar Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret.

Nu har Göteborg uppmärksammats av branschtidningen Geospatial World för sin digitala tvilling av staden.

– Hittills har vi fokuserat på stadsplanering. Med hjälp av tvillingen kan vi testa saker i en virtuell miljö innan vi bygger, och på så sätt bygga en så bra och hållbar stad som möjligt.

Till exempel kan lösningar för arkitektur, transporter, trygghet, integration och tillgänglighet testas i den virtuella miljön.

– Vi tittar också på skyfallsmodellering med hjälp av den digitala tvillingen – alltså hur väl anpassad Göteborg är för klimatförändringar.

Enligt Eric Jeansson ligger Göteborg längst fram i Sverige, och långt fram i Europa i sitt arbete med geodata. Internationellt är det annars städer i Asien som kommit allra längst. Även Chalmers håller på att bygga upp ett kompetenscenter om digitala tvillingar.

Vårt Göteborg