Göteborg startar en ny testbädd för att testa och utveckla lösningar för en fossilfri och effektiv skötsel av framtidens parker och grönytor. Testbädden kommer att pågå under tre år med visionen att utforma ett funktionellt underhåll av grönområden i staden för att förbättra rekreations-, miljö- och ekonomiska värden, till nytta för medborgarna.

Först ut som testyta i Göteborg är Trädgårdsföreningen där installation sker av robotklippare i offentlig miljö och ny sensorteknik testas med förhoppningar om nya insikter i både parkens värden, dess skötsel och hur man på ett smart sätt integrerar med besökarna.

Syftet med testbädden är att utveckla metoder och lösningar inom skötsel av parker och andra grönytor, som kan spridas nationellt och internationellt. Det handlar om elektrifiering, digitalisering, och autonoma lösningar.

Johanneberg Science Park