Google Maps kommer att uppdateras med en funktion som kan förutse trängseln på bussar, pendeltåg och tunnelbanor. Klart är att tjänsten kommer i 200 städer världen över, varav 50 i USA. Om den kommer i Sverige är dock osäkert.

Google har på senare tid börjat ställa frågor kring trängsel i kollektivtrafiken, som ska användas som grund för den nya funktionen.

Vidare ser det ut att komma en ny funktion som ska informera om förseningar i kollektivtrafiken med utgångspunkt från den rådande trafiksituationen. Det ska även gå att få information om var förseningarna uppstått, något som ytterligare kan förenkla ens lokala reseplanering.

Mobil.se