Ett genombrott för virtuella konferenser. Det kallar Karlstads universitet en nationell virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling, i vilken runt 500 personer nyligen deltog.

Karlstads universitet berättar i ett pressmeddelande om konferensen där e-mötestjänsten zoom användes och där deltagarna deltog virtuellt i allt från presentationer, grupparbeten till mingel.

– Det häftiga med konferensen var storleken, aktivitetsnivån och designen. Att 500 personer deltog i en konferens med så mycket dialog. För tio år sedan var det häftigt med ett webbinarium med en chattfunktion, nu finns tekniken för helt andra upplevelser, säger Markus Schneider, projektledare på Universitetspedagogiska enheten.

Virtuell afterwork

Konferensen innehöll huvudtalare, tre parallella seminarier och grupparbeten där grupper om fyra till fem personer samarbetade, antecknade och skickade in. Efteråt var det virtuell afterwork.

– Inställningen att man måste ses för att det ger något extra är standard, och det är svårt att argumentera mot om man inte har upplevt en virtuell konferens. Nu finns det 500 människor i högskolesverige som vet att en virtuell konferens kan vara väldigt givande. Utvärderingen visar att man fick mingelkänslan på ett oväntat sätt.

På en ny planerad konferens den 18 december finns en idé om att testa en virtuell mässa där det finns möjlighet att besöka olika montrar och prata med personer i dem.

Karlstads universitet