Medieföretaget ETC, som bland annat ger ut tidningen Dagens ETC, har gett sig in i byggbranschen. På måndagen startade bygget av vad bolaget säger ska bli Sveriges första klimatpositiva hyreshus, i Västerås.

ETC Bygg har planer på att uppföra flerbostadshus i 20 städer i Sverige under de närmaste tio åren. Husen kommer att byggas helt i trä och därmed lagra koldioxid i sin konstruktion och kommer ha egen solcellsproduktion på taken och på balkongerna. Enligt Johan Ehrenberg, vd på ETC, ska husen producera mer el än de konsumerar. Det överskott som förväntas uppstå ska användas för att ladda elbilar i en elbilspool och för intilliggande fastigheter.

För att uppnå klimatpositivitet är energianvändningen i husen minimerad. De byggs med passivhusstandard och har energisnål VVS-utrustning och värmeväxling på ventilationen. Material som plast och betong undviks.

Balkongerna är tillräckligt stora för att gå att odla på och det kommer även finnas odlingslotter.

Syftet inte att göra vinst

Enligt uppgift från ETC är inte syftet med byggprojekten att göra vinst. Byggnaderna kommer att finansieras via crowfunding och hyrorna hållas lägre än vanlig nybyggnadsstandard.

ETC har även fått bidrag på 8,6 miljoner kronor av Boverket. Stödet har de bland annat fått för att bygga en husgrund i granit istället för betong men också för att forskare på Mälardalens högskola ska kunna utvärdera energiåtgång och sociala effekter av deras lägenhetshus.

I juni hade man fått in över 24 miljoner kronor genom crowdfunding. Med hjälp av de pengarna och även banklån kommer de första hyresrätterna nu att byggas i Västerås. I Växjö och Malmö är markanvisningarna klara.

Svensk Byggtidning

Västerås kommun