Vanligen består asfalt av sten och bitumen som är en tung oljeprodukt. Den utgör omkring sex procent av asfaltens vikt. Med tanke på att Sverige årligen tillverkar mellan fem till sju miljoner ton asfalt finns det ur ett miljöperspektiv mycket att vinna genom att minska mängden bitumen.

Ett sätt att göra det på är med hjälp av lignin.

Vägen som asfalterats med den mer miljövänliga metoden ligger i Sundsvall och är resultatet av ett projekt mellan Peab Asfalt och tio andra internationella partners. Den aktuella vägen trafikeras dagligen av 8 000 till 10 000 bilar.

– Att vi nu får möjlighet att utföra fullskaleförsök är viktigt för att utvärdera om de fördelar vi ser i labbförsöken även uppnås i verkligheten, säger Peab Asfalts innovationsstrateg Mats Wendel. Förutom ligninets miljömässiga fördelar räknar vi också med en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalten.

Nyligen provade även Svevia att lägga en väg med lignin som bindemedel. På uppdrag av Trafikverket asfalterades ett par hundra meter av väg 224, mellan Sandbrink och Gnesta, med den nya beläggningen.

Sverige har fått sin första klimatsmarta ligninväg asfalterad

Mer lignin på vägarna