Professor Armando Cordova.

Det går att skapa starka, vattentåliga förpackningar av cellulosa. Det visar forskning av professor Armando Cordova vid Mittuniversitetet. Nu belönas hans forskning med en halv miljon kronor från stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.

Med hjälp av miljövänlig katalys har Cordovas forskningsgrupp lyckats skapa en ökad styrka och tålighet mot väta hos pappers- och kartongmaterial, vilket imiterar naturens egen förmåga. Materialet har också blivit brandtåligare.

Resultatet blir en effektiv barriär som i framtiden gör att det går att ersätta tjockare förpackningsmaterial med ett tunnare material med bibehållen funktion. Något som kan optimera användningen av skogsråvaran.

I det fortsatta arbetet ska Cordovas forskningsgrupp samverka med KTH samt California Institute of Technology, Harvard University och California Berkeley University i USA.

Skogen