Enligt en ny rapport från FN:s handelsorgan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ökar världens textil- och klädindustri sitt miljö- och klimatavtryck. Bidragande orsaker är trenden med fast fashion som kortar ner klädernas livslängd.

Studier visar att det genomsnittliga plagget används tio gånger innan det slängs, vilket driver på efterfrågan på kläder. Modeföretagen utvecklar snabbare och effektivare produktionscykler och i takt med att priset för kläder sjunkit har konsumenter börjat tänka på kläder som produkter som inte behöver hålla hög kvalitet eller hålla särskilt länge.

Det leder till en mängd negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Den globala produktionen av kläder och skor orsakar åtta procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än de sammanlagda utsläppen från flyg och sjöfart. Eftersom produktionen är koncentrerad till Asien är industrin i huvudsak beroende av kol och naturgas.

Nu har tio FN-organ slutit sig samman i en allians för hållbart mode som syftar till att ta tag i klädindustrins sociala och miljömässiga problem.

UN News