En nyutvecklad avancerad e-handelsförpackning kan ersätta kartong- och wellpapplådor och återanvändas upp till tusen gånger.

E-handelsförpackning, The Box, har i sitt grundutförande en storlek som motsvarar cirka två normala ”skolådor” vilket gör den anpassad för att skicka ett stort antal olika varor.

Boxen kan också vikas ihop till en platt version, som kan användas för att skicka exempelvis viktiga dokument, ritningar, etc. via post eller med fysisk kurir.

The Box är försedd med avancerad kontroll- och spårningsteknik med GPS, som gör den spårbar för både avsändare och mottagare i realtid. Den är även försedd med temperatur- och stötsensorer, som registrerar alla påfrestningar den utsätts för under transporten.

Efter varje leverans returneras boxen för att användas på nytt. Upp till tusen gånger beräknas The Box kunna återanvändas, enligt företaget som tagit fram den, LivingPackets. Den uppges eliminera upp till 90 procent av koldioxidutsläppen jämfört med vad motsvarande mängd traditionella e-handelsförpackningen skulle orsaka.

LivingPackets