Göteborg och Karlskrona tror på tredimensionell stadsplanering. Båda har kommit långt med att skapa digitala tvillingar av sina städer.

2021 ska en första version av en digital tvilling av Göteborg vara klar. En satsning som bland annat ska underlätta framtidens stadsplanering. Eric Jeansson, geodatastrateg och projektledare, betonar att det är mycket mer än en digital karta.

– En digital tvilling är ingenting utan den information som är kopplad till den. På lång sikt är målet att all information om staden ska kunna vara kopplad till den digitala tvillingen. Vi vill också göra den tillgänglig som öppen data för den som vill använda den för att utveckla egna lösningar, säger Eric Jeansson i en intervju med Dagens Samhälle.

I 3D-versionen av Göteborg kommer du att kunna klicka fram mellan olika typer av information om den stadsdel du är i. Ett annat stort användningsområde är simulering, exempelvis av översvämningar.

Självklar del av framtidens stadsplanering

Eric Jeansson tror att digitala tvillingar kommer att vara en självklar del av framtidens stadsplanering.

– Med digitala tvillingar blir stadsplaneringen både effektivare och billigare och jag tror att det kommer att förändra hur vi arbetar med stadsplanering i framtiden, säger Eric Jeansson.

Även Karlskrona har inlett arbetet med sin digitala tvilling. Förhoppningarna på projektet är stora. Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt på Karlskrona kommun, tror att den digitala tvillingen blir värdefull för planprocessen, men att det viktigaste med den är att stora mängder data samlas och blir mer lättillgänglig.

– Vi insåg att det skulle bli mycket enklare både för medborgare, tjänstemän och politiker att vara med i stadsplaneringen om vi har modeller i 3D, säger Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt på Karlskrona kommun.

Ann-Sofie Silverskär säger att intresset för deras satsning är stor och att många andra kommuner också funderar på att bygga digitala tvillingar.

Göteborgs stad

Karlskrona kommun