Inom tio år ska Bornholm förvandlas till en energiö. Ön ska då vara uppkopplad till havsbaserade vindkraftsparker. Vidare ska en ny konstgjord ö på sikt generera minst 10 GW vindkraftsel. Detta enligt den klimatplan som Danmarks regering nu presenterat.

Bornholm ska enligt planen bli en grön energiö med havsbaserad vindkraft på 2 GW. Tillsammans med den konstgjorda ön, som ska vara klar innan 2030, blir det inledningsvis en samlad energikapacitet på 4 GW.

För Danmark är detta mycket. Det motsvarar mer än samtliga hushålls energibehov. Tanken från dansk sida är därför att också börja exportera el i stor skala.

Satsningen till trots så saknas inte kritik.

Regeringens stödparti menar att de stora energiöarna blir för små vid starten, att det fram till 2030 behövs ytterligare havsbaserad vindkraft motsvarande 5 GW.

Industrin vill tillverka vätgasfabrik

Flera sneglar dock redan på de möjligheter kraften från de båda öarna ska ge. Bland dem storföretagen AP Møller – Mærsk, SAS, Ørsted, Köpenhamns flygplats i Kastrup och DSV Panalpina.

I ett gemensamt partnerskap vill de med hjälp av vindkraften skapa nya gröna bränsleformer.

Tanken är att bygga en ny vätgasfabrik i Köpenhamn. Bygget ska starta 2023 och vara klart 2030. Vätgasen ska produceras av omvandlad energi från vindkraft och kunna användas som grönt bränsle till flygplan, fartyg och lastbilar. Vätgasfabriken väntas producera 250 000 ton hållbart bränsle per år och kan därmed bland annat ersätta 30 procent av de fossila drivmedel som används på Köpenhamns flygplats Kastrup.

Bornholm ska bli en av två danska energiöar som ska göra grön el till exportvara

Danska företag vill bygga stor vätgasfabrik i Köpenhamn för storskalig produktion av hållbara bränslen