Välkommen till ett webbinarium där vi lär oss mer om hur myndigheter och kommuner arbetar med miljökvalitetsnormer i fysisk planering.

Det är snart dags för en ny förvaltningsplan med åtgärdsprogram och miljökvalitets­normer enligt vattenförvaltningsförordningen.

Hör vattenmyndigheterna berätta om framtiden och Boverket om deras kommande arbete. Lyssna också på hur länsstyrelser och kommuner arbetar med att genomföra sina åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Vi avslutar webbinariet med en frågestund.

LIFE IP Rich Waters

april 28 @ 09:15
09:15 — 12:00 (2h 45′)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende, Vatten & Avlopp