Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? I så fall har du möjlighet att ta del av de senaste resultaten från Energimyndighetens forskning för hållbara transporter. Under året anordnar vi en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt.

3 april 2020 kl. 10.00–12.00
Förändrat beteende i transportsektorn – del 1
Energieffektivare arbetspendling: Betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram
Föreläsare: Lars E Olsson, professor inom psykologi, Karlstad universitet
Förutsättningar och incitament för ändrat beteende för energieffektivare resor
Föreläsare: Lena Hiselius, universitetslektor, avdelningschef trafik och väg, Lunds universitet
14 maj 2020 kl. 13.00-15.00
Förändrat beteende i transportsektorn – del 2
Att förändra människors dagliga resande – målkonflikter, drivkrafter och konsekvenser
Föreläsare: Annika Nordlund, universitetslektor, Umeå universitet
Digital plattform för att genom nudging främja hållbara resvanor
Föreläsare: Katharina Paoli Brunat, VD Nudgd AB
28 augusti kl. 10.00-12.00
Transporteffektiv planering
Mer transporteffektivt samhälle genom bättre förståelse av hur stadsbyggande påverkar trafikalstring
Föreläsare: Emeli Adell, affärsområdesansvarig framtidens transporter, Trivector Traffic AB
Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner
Föreläsare: Karin Thoresson, senior forskare, VTI
Citylogistik
Under november-december kommer ett till två tillfällen att hållas under temat. Datum och föredragshållare kommer inom kort.

april 3 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Webbinarium

Mobilitet & Transport