28 jan 2021
2021-01-28

Vägval i transportpolitiken

I slutet av oktober förra året lämnade Trafikverket ett underlag för den långsiktiga transportplaneringen till regeringen. Underlaget ger vägledning till hur prioriteringar kan göras och är ett viktigt bidrag till infrastrukturpropositionen som presenteras i april. Trafikverkets utgångspunkt är att de transportpolitiska målen ska nås. Tyngdpunkter i analysen är därför underhållsbehov av befintlig infrastruktur och åtgärder som kan minska transportsektorns koldioxidutsläpp på ett kostnadseffektivt sätt.
För att öka kunskapen om inriktningsunderlaget ordnar ESO ett samtal mellan forskare och praktiker om mål, medel och knäckfrågor. Webbinariet fokuserar på två områden:
• Hur ska balansen mellan underhåll och nya investeringar i infrastruktur se ut?
• Vilka åtgärder krävs för att klimatmålen i transportsektorn ska nås?

februari 12 @ 10:00
10:00 — 11:15 (1h 15′)

Webbinarium

Mobilitet & Transport