Offentliga inköp bidrar till närmare en fjärdedel av de svenska utsläppen av växthusgaser varje år. Enligt riksdagens etappmål för att minska Sveriges klimatpåverkan ska vi senast år 2045 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Det behöver alltså göras krafttag inom den offentliga affären om målet ska uppnås. Upphandling kan vara en motor för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Det här webbinariet lyfter frågor om hur klimatsmarta offentliga inköp går till och vad som krävs av upphandlande organisationer och leverantörer för att de tillsammans ska kunna förverkliga riksdagens klimatmål.

december 8 @ 13:00
13:00 — 15:00 (2h)

Webbinarium

Upphandling