År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. Klimatutsläppen ska vara 70 procent mindre än idag. De målen står sju av åtta riksdagspartier bakom. Fossila bränslen måste fasas ut, men samtidigt måste vardagslivet fungera för oss på landsbygden. Vilka konflikter och möjligheter finns för arbetet med att nå klimatmålen? Vilka är utmaningarna för landsbygden? Hur ser lösningarna ut? Räcker befintliga styrmedel till för att dessa lösningar?

KTH har inom forskningsprojektet Mistra SAMS ställt dessa frågor till medlemmarna i Facebook-gruppen Bensinupproret 3.0.

Svaren har sammanställts i en rapport och resultatet presenteras nu på detta seminarium i
samarbete med 2030-sekretariatet för en fossiloberoende fordonsflotta. Tillsammans bjuder vi in till samtal om konstruktiva vägar framåt.

Läs mer

februari 6 @ 13:00
13:00 — 15:00 (2h)

Härnösand

Mobilitet & Transport