Seminarium om nya metoder för skötsel av urbana gräsytor där uppsamlad vegetation kan nyttjas för produktion av såväl biogas (fordonsgas) som biogödsel för gödsling av livsmedelsgrödor på åkermark.

Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´, som genomförts i ett samarbete mellan Helsingborgs Stad, Campus Helsingborg vid Lunds Universitet, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF i nordvästra Skåne samt SLU Alnarp. Bakgrunden till projektet var att Helsingborgs stad önskade utreda om en förändrad skötsel av de urbana gräsytorna kan leda till fler och bättre ekosystemtjänster för samhället genom att gräsytorna bidrar till biodiversitet och överskottsvegetationen för framställning av bioenergi.

Movium

mars 20 @ 08:30
08:30 — 12:00 (3h 30′)

Alnarp

Energi, Mobilitet & Transport, Naturvård & Mångfald