Samverkan syftar till att skapa samsyn kring hanteringen av ärenden som gäller avfall i anläggningsändamål. Kommuner hanterar dessa ärenden olika i fråga om storlek, krav på provtagning etc. Material som kommer att tas fram är handläggningsrutiner, bedömningskriterier samt planering för efterföljande tillsyn.
Obs mötet är öppet även för organisationer eller kommuner utanför Stockholms län.

mars 17 @ 13:00
13:00 — 17:00 (4h)

Webbinarium

Avfall & Återvinning, Miljötillsyn