Covid-19 pandemin har totalt förändrat besöksnäringens förutsättningar. Turismen har minskat drastiskt och underturism förekommer i delar av Sverige. Samtidigt rapporteras om resmål som har ett ökat antal besökare vilket gör att besöksmålen har svårt att ta emot och hantera dem.
En del forskare  anser att överturism inte längre kommer att vara ett problem. Fast är det verkligen så enkelt? Detta webbinarium belyser förändringar i nationella resmönster och hur de påverkat våra svenska destinationer. Genom rapporter från olika delar av Sverige belyses utmaningar och möjligheter utifrån både ett ruralt och urbant perspektiv. Rapporterna summerar erfarenheter från senaste året. I diskussioner blickar vi framåt och för fram lärdomar inför kommande säsong.

mars 19 @ 12:00
12:00 — 12:45 (45′)

Webbinarium

Turism & Besöksnäring