Välkommen till en kunskapslunch i Göteborg den 29 januari där vi får ta del av och diskutera nya forskningsresultat från E2B2 om aktivitetsbaserade kontor och hur energieffektivisering påverkar de anställdas trivsel och välmående.

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Ett forskningsprojekt inom E2B2 har tittat närmare på detta. Under en kunskapslunch får vi veta mer om vad projektet kommit fram till. Vi får också möta Vasakronan som delar med sig av sina erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor, både hos sig själva och hos sina kunder.

januari 29 @ 11:30
11:30 — 13:00 (1h 30′)

Göteborg

Energi, Fastighet – Byggande – Boende