Hur behåller vi farten uppe i klimatsmart byggande också genom ett skakigt samhällsklimat? Under detta interaktiva webbseminarium hoppas vi bidra med inspiration, erfarenhetsutbyte och perspektiv som kan vägleda dig i din vardag. Tillsammans kan vi skapa ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle, som håller i både med- och motgång.

Mycket händer snabbt i vår omvärld just nu. Sjukdomen Covid-19 har spridits snabbt över jordklotet, och fått stora konsekvenser för både individer och företag vad gäller ekonomi, rörlighet och tillgång till material.

Hur kan vi även under dessa omständigheter arbeta mer resurseffektivt, cirkulärt och miljömedvetet inom byggsektorn?

När: Den 13 maj kl. 10. Detaljerat program kommer.

Var: webinarium

Webbträffens samtal kommer att kretsa kring tre frågor:

  • Hur påverkar den här krisen klimatarbetet i byggsektorn?
  • Vad kan klimatarbetet lära sig av Coronakrisen?
  • Hur tappar vi så lite fart som möjligt?

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om

maj 13 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende