Under 2020 tas en koldioxidbudget fram för hela länet Västra Götaland som därmed omfattar kommuner, företag och organisationer. Koldioxidbudgeten innebär att klimatutsläppen bör minska med 16 procent varje år. Inom Västra Götalandsregionen ökas samtidigt ambitionsnivån med nya tuffare interna klimatmål, för att ytterligare minska verksamheternas direkta och indirekta (t ex konsumtionsrelaterade) utsläpp.
Hur kan man relatera koldioxidbudgeten och parisavtalet till VGR:s interna klimatarbete?
Hur ser klimatmålsförslagen ut för VGR som organisation och vad krävs för att VGR ska nå målen?
Medverkande
Lise Nordin, processledare Klimat 2030 och Anna Teghammar, miljöstrateg för internt klimatarbete, båda från miljöavdelningen, Koncernkontoret.
Målgrupp
Målgrupper är i första hand miljöstrateger, miljösamordnare, miljöcontrollers och chefer men även övriga intresserade är välkomna.

Västra Götalandsregionen

 

juni 3 @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Webbinarium

Klimat, Strategi & Ledning