Klimatpolitiska rådet presenterar sin bedömning av regeringens klimathandlingsplan, varefter en panel bestående av tunga aktörer inom området diskuterar rapportens innehåll och klimathandlingsplanen i stort.
I december 2019 presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som enligt klimatlagen ska tas fram var fjärde år. Klimatpolitiska har som uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Enligt lag ska rådet, tre månader efter det att den klimatpolitiska handlingsplanen tillkännagivits, lämna en rapport till regeringen med en bedömning av handlingsplanen. Vad tycker klimatpolitiska rådet om klimathandlingsplanen och vilka åtgärder krävs för att regeringens politik ska vara i linje med målet om nettonollutsläpp till 2045?

mars 13 @ 08:00
08:00 — 09:30 (1h 30′)

Stockholm

Klimat