22 maj 2020
2020-05-22

Klimatkrav till rimlig kostnad

Välkommen till webbinariet om Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt
Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten. IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest har tillsammans i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad tagit fram vägledning för att underlätta för bostadsföretag att ställa klimatkrav för byggprojekt. Bostadsföretag erbjuds nu bli delaktiga i omställningen till en klimatneutral byggsektor.
Vi vill därför välkomna dig till webbinariet om Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt som äger rum den 9 juni. Där belyser vi vikten av att ställa klimatkrav vid upphandling och nyttan av en vägledning. Ni kommer även få ta del av konkreta anvisningar för LCA-beräkningar i byggprojekt samt kriterier för grön finansiering baserat på vägledningen.
Datum: tisdag 9 Juni
Tid: 13:00 – 15:30

juni 9 @ 13:00
13:00 — 15:30 (2h 30′)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende