28 aug 2020
2020-08-28

Klimatkrav i byggprocessen

Från och med årsskiftet 2021-2022 ställer Boverket krav på redovisning av klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Med anledning av detta bjuder BeBo – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, in till ett webmöte där vi går igenom vilka krav som gäller i lagförslaget och de olika certifieringarna samt hur man får bästa nytta i nybyggnadsprojekt av arbetet med klimatberäkningar.

Bebo

september 2 @ 13:00
13:00 — 14:00 (1h)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende