Funderar du på vilka energiåtgärder som ger bäst klimatnytta? IVL har tillsammans med bygg-, fastighets- och energibranschen tagit fram ett verktyg som beräknar detta på fastighetsnivå med mycket högre tidsupplösning än vad som tidigare varit praxis.
Energiåtgärder klimatvärderas med avseende på lokala förhållanden och med hänsyn till säsongsvariationer och dygnsvariationer. Det här ger en möjlighet att se vilken klimatnytta en energiåtgärd verkligen ger.
IVL har under 2019 kört ett antal pilotprojekt och nu ska en gratisversion av verktyget lanseras. Du är varmt välkommen att komma på frukost och få höra mer om vad piloterna gav och hur verktyget kan användas för att analysera klimatpåverkan av olika energiåtgärder. Det här är en fin möjlighet för er att höja kunskapen om energiåtgärders verkliga klimatpåverkan för att kunna göra rätt åtgärder för att nå klimatmålen.
Samtliga seminarier som IVL arrangerar mellan den 16 mars och 30 april 2020 kommer endast websändas. Information om detta finns i samband där anmälan görs och i välkomstmejl efter genomförd anmälan. Inga seminarier som IVL arrangerar kommer således att ske fysiskt under den här perioden.
Datum:
20 mars – Webinar
25 mars – Webinar
27 mars – Webinar

mars 20 @ 08:15
08:15 — 09:15 (1h)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende