Välkommen till ett digitalt dialogseminarium om hindren och möjligheterna kring bioekonomi, livsmedelsförsörjning, vattenresurser och stads- och landsbygdsutveckling. Vi kommer att samtala om hur forskningspolitiken och de gröna näringarna tillsammans kan lösa de stora samhällsutmaningarna, med FN:s hållbarhetsmål och stärkt konkurrenskraft i fokus.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

maj 19 @ 11:45
11:45 — 13:00 (1h 15′)

Webbinarium

Bioekonomi, Hållbarhet