Konferensen tar avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, särskilt med inspel från kommunernas politiska företrädare.

Arrangör: Arwidssonstiftelsen, Boverket och Uppsala kommun i samarbete med ArkDes, Folkhälsomyndigheten och Tankesmedjan Movium vid SLU.

Läs mer på Boverkets webbplats

 

mars 17 @ 09:00
09:00 — 16:00 (7h)

Uppsala

Fastighet – Byggande – Boende, Hållbara städer