Plast är på många sätt ett bra material, som skapar många nyttor i exempelvis byggnader. Men dagens produktion och användning av plast innebär också stora utmaningar. Byggsektorn står för drygt 20 procent av plastanvändningen i Sverige. Det innebär att byggsektorn har betydande potential att bidra till en hållbar plastanvändning.
Vill du:
  • Höra om vad Naturvårdsverket gör på plastområdet inom byggsektorn?
  • Få en översikt över plastanvändning i byggsektorn, och möjligheter att minska klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast i byggsektorn?
  • Få en kunskap om alternativ till jungfrulig fossil plast för byggprodukter och vad du kan göra för att öka efterfrågan på produkter av återvunnen och biobaserad råvara?
  • Få en inblick i hur byggsektorn bidrar till läckage av mikroplast?
  • Få möjlighet att ställa dina frågor om plast och hållbar plastanvändning, och hur du kan bidra?
Välkommen på webbinarium!

mars 18 @ 09:00
09:00 — 10:30 (1h 30′)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende, Upphandling