01 okt 2020
2020-10-01

Fossilfria e-handelns transporter

Under april 2020 ökade e-handeln med uppemot 40 procent och i maj med 36 procent jämfört med i fjol. Även utan corona har e-handeln ökat mer eller mindre explosionsartat. Trafikanalys har, på regeringens uppdrag, utrett hur de ökade transporterna inom e-handeln behöver anpassas för att kunna bli fossilfria, i enlighet med målet för transportsektorn; att minska utsläppen med 70 procent till 2030. Utredarna drar slutsatsen att klimatredovisning från transporterna behövs och att en gemensam färdplan för branschen kan bli nödvändig. Samtidigt diskuteras miljömärkning av fraktalternativ brett inom branschen, och nyligen lanserades ”Hållbar e-handel” som ett resurscenter för ökad hållbarhet. Under tiden tas enskilda initiativ från företag som vill förändra konsumentbeteendet i hållbar riktning.
Hur ska man räkna klimatpåverkan från e-handelns transporter? Är miljömärkning av frakt ett smart verktyg eller en onödig omväg? Borde man istället lagstifta om att miljöanpassad frakt ska vara billigare och förstahandsval och vad ska i så fall räknas som miljöanpassad frakt? Varför erbjuder inte fler företag redan idag sina kunder möjlighet att välja fossilfri frakt och andra mer hållbara beteenden?
Välkomna att delta i ett samtal mellan e-handlare, myndigheter och logistikexperter om verktyg för fossilfria transporter inom e-handeln!
Tid: 9 oktober kl. 14-15 via Zoom

oktober 9 @ 14:00
14:00 — 15:00 (1h)

Webbinarium

Hållbar konsumtion, Mobilitet & Transport