Varför är biologisk mångfald så viktigt för vår framtid? Räcker det att så en blomsterremsa för att gynna insekterna? Vad är egentligen en SamZon och hur kan vi mäta effekten av de insatser vi gör?

Välkommen till ett seminarium där forskare och experter från bland annat Jordbruksverket, RISE, Naturbruksförvaltningen, Lantmännen och Hushållningssällskapet berättar om olika sätt att jobba för biologisk mångfald i odlingslandskapet. Under de senaste två åren har vi testat och utvärderat olika insatser för biologisk mångfald på naturbruksskolorna.

Under en inspirerande dag delar vi med oss av kunskap och erfarenheter från projektet och tipsar om hur du kan bidra utifrån dina förutsättningar. Vi tittar också framåt och diskuterar hur lantbrukare kan få betalt för sina insatser.

Läs mer om seminariet

februari 4 @ 10:00
10:00 — 16:00 (6h)

Töreboda

Ekosystemtjänster, Naturvård & Mångfald