Naturvårdsverket och Trafikverket bjuder in till webbinarium som visar hur miljöåtgärder inom befintlig transportinfrastruktur kan främja grön infrastruktur och ekosystemtjänster. 

Målgrupp
Alla som är intresserade, exempelvis handläggare på kommuner och länsstyrelser eller företag inom transportinfrastruktursektorn.
Anmälan
Anmäl dig till Märta Berg, Naturvårdsverket, marta.berg@naturvardsverket.se
Preliminärt program
Välkomna och kort om nätverket för ekosystemtjänster
Märta Berg, Naturvårdsverket
Trafikverkets arbete med grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Eva Liljegren, Trafikverket
Miljöåtgärder som minskar negativ påverkan på grön infrastruktur och ekosystemtjänster inom befintlig transportinfrastruktur
Åtgärder kopplade till vatten och landskap (vattenskydd, artrika vägkanter, invasiva arter, alléer, däggdjur, grod- och kräldjur, fisk, renskötselområden och kulturmiljöer).
Katarina Andersson, Eva Ditlevsen, Ida Engström, Niklas Kemi, Björn Sundqvist, Nina Karlsson, alla från Trafikverket.
Vägledning om naturbaserade lösningar – klimatanpassning med naturen som verktyg
Timo Persson, Naturvårdsverket

 

februari 9 @ 13:00
13:00 — 14:30 (1h 30′)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende, Mobilitet & Transport, Naturvård & Mångfald