E-mobilityföretaget CaCharge och parkeringsbolaget Smart Parkering börjar samarbeta om laddlösningar.

Smart Parkering förvaltar över 120 000 parkeringsplatser över hela Sverige, åt bland annat bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Man erbjuder även tekniska parkeringslösningar.

CaCharge har specialiserat sig på laddlösningar för aktörer med behov av många laddplatser såsom fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner. Bolaget sköter även själva administrationen av laddningen.

När de två bolagen nu börjar samarbeta är tanken att erbjuda kunder och partners maximalt antal laddplatser inom befintligt effektuttag, en lösning som är enkel att integrera med andra system och smidiga betalningslösningar för alla parter.

CaCharge marknadsför sin laddlösning som en möjlighet att erbjuda många laddplatser inom befintlig elkapacitet, liksom att kapa dyra effekttoppar. Med hjälp av effektstyrning fördelas strömmen mellan faserna under hela parkeringstiden. Lastbalansering fördelar ström mellan bilarna. Det gör att upp till 12 bilar kan laddas under en arbetsdag och upp till 18 bilar under en natt, med samma kabel.

Lösningen ger också möjlighet att balansera elbilsladdningen mot en fastighets hela elförbrukning.

Tjänstebilsfakta

CaCharge