Snabbmatskedjan Burger King kommer ska från nästa år börja leverera mat och dryck i återanvändbara förpackningar.

Det är i utvalda restauranger i New York, Portland, Oregon och Tokyo som konceptet ska pilot-testas. Burger King kommer under försöket samarbeta med TerraCycle och använda sig av deras tjänst Loop.

Rent konkret kommer gästerna erbjudas att få sina hamburgare och varma och kalla drycker i återanvändbara förpackningar som återlämnas till restaurangen, varpå de TerraCycle diskar dem och levererar tillbaka till restaurangerna. Kunden betalar en pantavgift som återfås när förpackningen levereras tillbaka.

I början av september tillkännagav TerraCycle även att de tecknat ett avtal med McDonald’s om återanvändning av dryckesbehållare i Storbritannien.

Initiativen välkomnas av Greenpeace.

– Snabbmatskedjorna är bland de mest slösaktiga i världen. Nästan allt är förpackat i ej återvinningsbara engångsförpackningar som slängs efter några sekunder eller minuter, säger Greenpeace USA:s havskampanjchef John Hocevar.

TerraCycle har sedan starten 2019 etablerat Loop i USA, Frankrike och Storbritannien och planerar en expansion till flera marknader, bland dem Kanada, Tyskland, Japan och Australien. Loop används idag av flera multinationella företag såsom Unilever, Procter & Gamble, och Nestle.

Edie