Electrolux är första svenska börsbolaget som kopplar sitt incitamentsprogram till bolagets hållbarhetsmål. I Sverige är det två stora bolag, Electrolux och Ica-gruppen, som provar modellen att belöna chefer med bonus om de bidrar till att bolaget utvecklas hållbart.

Incitamentsprogrammet gäller för 200 – 300 chefer och nyckelpersoner i Electrolux.  Det har två traditionella finansiella mål och ett mål kopplat till hur väl Electrolux kan minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Hållbarhetsmålet utgör 20 procent av incitamentsprogrammet. För att ersättningen ska betalas ut måste bolaget nå klimatmål som innebär att utsläppen från den egna produktionen minskar med 80 procent och utsläppen från användning av bolagets produkter med 25 procent.

Måste gå att mäta

Koncernledningen kommer även påverkas av ambitionen att minska utsläppen. Flygresorna ska minskas och fler möten ska hållas i videokonferenser. Antalet personliga möten ska minskas med 40 procent.

I produktionen handlar det bland annat om att minska klimatskadliga kylmedel och sänka elförbrukningen i bolagets produkter.

Tommy Borglund, forskare vid universitetet i Örebro, säger i en intervju med Miljö & Utveckling att fler och fler företag överväger att lägga in hållbarhetspunkter i sitt bonusprogram. Samtidigt menar han att det är svårt. Frågan är hur bonusen ska räknas ut.

– Det som ska utgöra underlag för bonus, måste gå att mäta, säger Tommy Borglund. Men klimatavtryck, utsläpp och energieffektivitet går bra att ha med.

Dagens Industri