Sedan slutet av augusti driver BoKlok en av sina byggarbetsplatser med el från solceller.

Byggarbetsplatsen finns vid bostadsrättsföreningen BoKlok Pilkvisten i Landskrona där 33 lägenheter uppförs. Husen är redan från början planerade att ha solceller på taken för att ge bland annat hushållsel till de boende.

I samband med att lägenhetshusen restes och solcellerna sattes upp, ordnades så att tillkopplingen till de nya solcellerna skedde direkt, så att elproduktionen kom igång redan under byggtiden.

– Ända sedan vi började sätta solceller i våra lägenhetsprojekt har jag haft en tanke om att de borde gå att koppla in tidigare så att man kunde nyttja grön el redan under byggtiden. Så jag började skissa på det och tillsammans med el-entreprenören tog vi fram en lösning för hur det skulle kunna gå till. Och nu är det igång! säger Mikael Fischer, produktionschef på BoKlok.

En mätare har satts upp som visar hur mycket energi som skapas av solcellerna och som kan användas på byggarbetsplatsen. På en solig dag kan solcellerna komma upp i 30 kW vilket innebär att de kan driva el till hela arbetsplatsen såsom byggbodar, verktyg och maskiner, samtidigt som överskottet säljs tillbaka till elnätet.

Skisser håller nu på att tas fram på hur lösningen ska skulle kunna implementeras på andra av BoKloks arbetsplatser och projekt även i framtiden.

BoKlok