Kan artificiell intelligens hjälpa oss att minska utsläppen av växthusgaser och hantera följderna av ett förändrat klimat? Det tror innovationsmyndigheten Vinnova och forskningsrådet Formas som nu finansierar åtta projekt med sammanlagt 50 miljoner kronor. Thomas Bergendorff, utlysningsansvarig på Vinnova, säger till Sveriges Radio att Vinnova ser en stor möjlighet med artificiell intelligens. – Givet att.. read more →

Sedan 2017 har White monday funnits som en motvikt till Black Friday. Men från och med i år har den bytt namn till Circular monday. Allt för att visa vad rörelsen står för. En av tankarna med Circular monday, som i år inföll den 23 november, är att den som är intresserad av cirkulär konsumtion.. read more →

Nordiska Rådet har publicerat en kortrapport med checklistor och inspiration för att utveckla Agenda 2030 och hållbarhetsmålen på lokal nivå. Några punkter i checklistan: En bra utgångspunkt är att bedöma hur din organisation arbetar med hållbarhet idag och identifiera aktiviteter som redan bidrar till hållbarhetsmålen. Kom fram till hur hållbarhetsmålen passar in i organisationens arbete… read more →

I ett nytt unikt samarbetsprojekt går fem aktörer samman för att bygga ut laddinfrastrukturen på landsbygden i Kalmar län. Hittills har 200 lämpliga platser lokaliserats. Det är Coompanion Kalmar län, Hela Sverige Kalmar län, Miljöfordon Sverige, regionen och Länsstyrelsen, som gått samman i satsningen. – Det här angreppssättet har vi inte sett tidigare någonstans där.. read more →

I februari i år såldes för första gången kläder tillverkade av det nya materialet circulose i H&M:s butiker. Nu har H&M Group beslutat skala upp användningen av det återvunna materialet bland sina varumärken över en femårsperiod. Circulose är ett nytt patenterat material som framställs genom kemisk återvinning av textilavfall från allt från gamla jeans till.. read more →

Trots estetiska fördelar är intresset för byggnadsintegrerade solcellsinstallationer svalt från bygg- och fastighetsbranschen. Främst på grund av bristande erfarenhet och osäkerhet kring risker med fukt- och brandsäkerhet. Nu söker Lunds Tekniska Högskola och RISE deltagare till ett nytt projekt, som ska minska oklarheterna. LTH och RISE planerar att tidigt nästa år söka forskningsfinansiering för ett.. read more →

Foto: Anna Valentinsson.

Kommunernas arbete med Agenda 2030 måste ske via kommunernas befintliga styrsystem, som budgetarbete, ledningssystem och verksamhetsplaner, för att få effekt. Det fungerar inte att jobba med hållbarhetsfrågor vid sidan av, som i kortsiktiga projekt. Det säger Sara Gustafsson, professor och nybliven föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet. Sara Gustafssons mångåriga forskning.. read more →

Nu släpps en ny digital cykelkarta som visar hur du kan cykla istället för att ta tunnelbanan. Kartan visar lämpliga cykelrutter – längs Stockholms tunnelbanelinjer. Trivector Traffic, som utvecklat cykelkartan, har studerat befintliga kartor och hittat cykelvägar och mindre bilvägar längs med tunnelbanelinjerna som är lämpliga för cykling. ”Vi har tänkt på dem som brukar.. read more →

Foto: Ola Kjelbye.

Det menar Akademiska Hus som låtit studera hur klimatavtrycket påverkas när bostäder designas för att dela på gemensamma ytor som kök och badrum. Under studien, som genomförts tillsammans med HSB Living Lab och KTH Live-In Lab, har ett flertal boendeformer för studenter, forskare och unga vuxna runt om i Sverige granskats. Studien visar att klimatavtrycket.. read more →

HSB och M, Volvo Car Mobility startar ett rikstäckande samarbete kring bildelning. Samarbetet innebär att samtliga boende i HSB:s 25 000 hyresrätter, 3 900 bostadsrätter, samt byggare och fastighetsutvecklare får tillgång till bildelning. I och med samarbetet räknar HSB med att behöva bygga färre parkeringsplatser till förmån för andra typer av ytor för människor att.. read more →

Ett nytt projekt i Dalarna ska under tre år fokusera på att hitta framtidens mest klimatneutrala byggtekniska lösningar och byggmaterial. Projektet, som finansieras av Region Dalarna, ska drivas av Fiskarhedenvillan, Structor och Mondo Arkitekter. Dessa tre aktörer ska tillsammans bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge under 2021. – Jag vill att vi om tre år.. read more →

Bolt satsar på att bli Europas ledande mobilitetsplattform. Idag finns Bolts elscootrar i 45 städer i 15 europeiska länder. Nästa år skalas satsningen upp till 100 städer. Bolt räknar med att bli den största aktören inom mikromobilitet i Europa inom de närmaste 12 månaderna, då man ska ha 130.000 elscootrar på gatorna. Företaget tror att.. read more →

Bild: Next2Sun

Går det att odla och ha produktion av solel på samma mark? Det ska ett forskningsprojekt vid Mälardalens högskola undersöka. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker. Det är vad som ska prövas vid en prästgård utanför Västerås. I projektet ska solcellspaneler monteras vertikalt i rader och mellan dem ska vall odlas. –.. read more →

Illustration: Tyréns.

Ett nytt verktyg för klimatsmart stadsplanering av kollektivtrafik testas nu i Malmö och Lund av konsultbolaget Tyréns. Verktyget, Flowmapper, använder den positionsdata som bussar, spårvagnar och tåg i kollektivtrafiken sänder ifrån sig med ett par sekunders mellanrum. Dessa lagras och kvalitetsgranskas i en databas för att sedan visualiseras i en webbplattform, som egentligen är utvecklad.. read more →

Skogsråvaran lignin anses av forskare kunna bli en viktig byggsten för att nå ett fossilfritt samhälle. Men trots att försök med lignin i många olika produkter pågår – i allt ifrån konstgräsplaner, till asfalt, biodrivmedel och smink – är det fortfarande oklart vad materialet ska användas till. Lignin är ett slags förhårdnat trä eller så.. read more →

Vanligen består asfalt av sten och bitumen som är en tung oljeprodukt. Den utgör omkring sex procent av asfaltens vikt. Med tanke på att Sverige årligen tillverkar mellan fem till sju miljoner ton asfalt finns det ur ett miljöperspektiv mycket att vinna genom att minska mängden bitumen. Ett sätt att göra det på är med.. read more →

Elscooterbolaget Lime breddar sitt erbjudande och börjar även erbjuda elcyklar för uthyrning i Stockholm. Elcyklarna ska fungera som ett komplement till elscootrarna vid längre resor. Totalt 150 elcyklar kommer finnas tillgängliga från start men planen är att de ska bli fler under de kommande veckorna. Både cyklarna och sparkcyklarna kan hyras till minutpris men det.. read more →

Stockholms skärgård får världens första laddnätverk för eldrivna båtar. Det är elbåtstillverkaren Candela och solenergileverantören Nordsol som går samman och rullar ut laddstolpar på Stockholms sjömackar. Under vårvintern 2021 kommer sjöstationerna i Strömma, Saltsjöbaden, Sandhamn, Fjäderholmarna samt i Utö gästhamn att förses med laddstationer. Laddningen kommer till att börja med bli gratis. – Vårt mål.. read more →

Det finns inte finns en lösning som fungerar överallt när det gäller att minska klimatpåverkan från sista ledet av e-handelstransporter till kund. Istället behöver man utgå från varje plats för sig, för att hitta den energieffektivaste lösningen. Det slås fast i en studie av VTI över leveranser av matkassar från dagligvaruhandeln. VTI har studerat sätt.. read more →

Många tänker på smarta hem som en möjlighet att öka komforten i vardagen. Som att lösa upp ytterdörren med mobilen eller starta hemmabioanläggningen. Men med smart teknik finns också stor potential att sänka elförbrukningen i hemmet. Här är fem tips. Styr belysningen Att styra sin belysning i hemmet är inte särskilt svårt– även om du.. read more →

På tisdagen invigdes en ny företagsforskarskola ”Future-Proof Cities” i vilken forskare tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen direkt ska implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling. ”Future-Proof Cities” kommer bedrivas vid Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola. Syftet är att utveckla lösningar för hållbar stadsutveckling. Rent praktiskt kommer fyra doktorander vid varje högskola, i dialog.. read more →

Hållbara basbostäder i stor skala till rimliga hyror, med målgruppen unga vuxna. Efter den modellen arbetar Bokoop Kooperativ Hyresrättsförening. I oktober sattes spaden i marken för 145 bostäder med kooperativ hyresrätt och till hyror som unga ska ha råd med i Nykvarn, väster om Södertälje. Modellen bygger på ett samspel där byggprocessen leds av Bokoops.. read more →

En ny slitstark papperskasse som kan återanvändas ett stort antal gånger har lanserats av BillerudKorsnäs och AB Group Packaging. Nu lanseras kassen som ett mer hållbart alternativ till tyg- och plastpåsar. De tillverkas av vad som sägs vara ett av de starkaste kraftpapprena i världen, FibreForm®. Laboratorietester har visat att bärkassen kan återanvändas om och.. read more →

Snabbmatskedjan Burger King kommer ska från nästa år börja leverera mat och dryck i återanvändbara förpackningar. Det är i utvalda restauranger i New York, Portland, Oregon och Tokyo som konceptet ska pilot-testas. Burger King kommer under försöket samarbeta med TerraCycle och använda sig av deras tjänst Loop. Rent konkret kommer gästerna erbjudas att få sina.. read more →

Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande på växtbaserad mat. Det menar branschorganisationen Växtbaserat i Sverige. Enligt en rapport som branschorganisationen publicerade i mitten av oktober, har den svenska marknaden för växtbaserad mat ökat 15–30 procent de senaste fem åren. Idag ligger försäljningen i Sverige på cirka två miljarder kronor. Vegetabiliska proteiner, alltså alternativ till.. read more →

Med en idé som har potential att minska matsvinnet i livsmedelsbutikerna vinner KTH-studenten Niklas Wallhed Naturvetarnas idétävlingThinktank 2030. Det var när Niklas Wallhed insåg att det idag inte finns något system i butikerna som hanterar färskvaror som närmar sig bäst före-datum, som han fick sin ide. Butikerna arbetar godtyckligt. Ibland är varorna nedsatta med en.. read more →

Trots att många kommuner har som målsättning att bli hållbara så är det få som uppnår sina mål. ”Ofta fortsätter verksamheten i samma riktning, men med mindre justeringar”, säger Pernilla Hagbert, forskare vid Urbana och sociala studier, KTH. Pernilla Hagbert har tillsammans med forskarkollegan Karolina Isaksson undersökt hur man inom kommunerna ser på radikal omställning… read more →

Europas största solfångarpark ska byggas i Härnösand. Den 3 000 kvadratmeter stora solfångaranläggningen ska kopplas in på fjärrvärmenätet och värma upp en fjärdedel av Härnösands bostäder. Anläggningen, Högslätten Solar Thermal Park, kommer att bli Europas största fjärrvärmeinkopplade fält med koncentrerande solfångare och producera en miljon kilowattimmar solvärme per år. Anläggningen ska vara klar att tas.. read more →

I Kista i nordvästra Stockholm ska en lösning för framtidens kollektivtrafik testas de närmaste två månaderna. I försöket ska två uppkopplade bilar rulla i stadsdelen, som resenärer kan boka via en app. Bilarna hämtar upp vid några större knutpunkter och lämnar vid resmålet. Endast personer som arbetar, studerar och bor i Kista får möjlighet att.. read more →

Att driva och koordinera Göteborgs omställningen till elektrifierade transporter är ingen enkel sak. Nu har Anne Piegsa anställts som en av nyckelpersonerna för att driva omställningen. Med en komplett värdekedja för fordonsindustrin har Göteborg i det närmaste en unik position för att klara övergången till eldrivna transporter. – Det är inte många ställen i världen.. read more →

Singapore, London, Stockholm, Hong Kong och Amsterdam tar de fem topplaceringarna när storstäderna med den mest utvecklade mobiliteten rankas. Indexet, Urban Mobility Readiness Index 2020, har tagits fram av managementkonsultbolaget Oliver Wyman i samarbete med Institute of Transportation Studies vid University of California, Berkeley. Rankingen omfattar 50 storstäder utifrån en mängd olika faktorer, bland dem.. read more →

En prototyp-dammsugare som är tillverkad av 100 procent återvunnet och återanvänt material, från bland annat kasserade hårtorkar, dammsugare och datorer. Det presenterade Electrolux och Stena Recycling under det digitala eventet Circular Initiative på onsdagen. Electrolux var tidigt ute och pekade redan 2010 på bristen på större volymer av återvunnen plast och annat material, med tillräckligt.. read more →

Vad är en smart stadsdel? Vilka krav kan ställas på en smart stadsdel och vilka verktyg finns det för att skapa den? Det var några av de frågor som diskuterades på en workshop arrangerad av BeBo och Belok i början av oktober. Deltagarna såg bland annat ett behov av kompetenshöjning hos kommunerna vad gäller utvecklingen.. read more →

Miljarder engångshandskar slängs varje månad inom sjukvården världen över. Inte minst har förbrukningen ökat till följd av pandemin. Det slöseriet hoppas en grupp ingenjörsstudenter vid Blekinge tekniska högskola sätta stopp för med en maskin som återvinner och gör nya, sterila plasthandskar. Under pandemin används varje månad uppskattningsvis 65 miljarder engångshandskar globalt inom sjukvården, enligt en.. read more →

Noll i matsvinn 2021 – den tuffa målsättningen har Stora Coop Visby antagit. En ny maskin ska hjälpa butiken nå målet. Maskinen har namnet Greenbox. Den ska ta hand om det matavfall som är kvar efter alla andra åtgärder som butiken vidtagit för att få ner matsvinnet, som utförsäljning, ”svinnpåsar”, svinnsamarbeten med mera. – Vi.. read more →