Foto: Anna Valentinsson.

Kommunernas arbete med Agenda 2030 måste ske via kommunernas befintliga styrsystem, som budgetarbete, ledningssystem och verksamhetsplaner, för att få effekt. Det fungerar inte att jobba med hållbarhetsfrågor vid sidan av, som i kortsiktiga projekt. Det säger Sara Gustafsson, professor och nybliven föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet.

Sara Gustafssons mångåriga forskning inom strategisk hållbarhetsstyrning, är till hjälp för kommuner och regioner, bland annat i deras arbete med Agenda 2030. Hon arbetar medvetet för att förmedla sina forskningsresultat genom att skapa nätverk, föreläsa och skriva populärvetenskapliga rapporter.

– Alla målen behöver anpassas till kommunernas egen verksamhet. Det är där, närmast invånarna, som saker händer på riktigt, säger Sara Gustafsson.

En kommun som fått hjälp att integrera Agenda 2030-målen i sitt vardagliga arbete är Norrköping. Detta inom forskningsprogrammet Hållbara Norrköping inriktat på stadsutveckling.

Norrköping började sitt arbete med att kartlägga hur de 17 globala målen hänger ihop med de kommunala målen. Vidare har verksamheterna ute i organisationen fått hjälp med att genomföra egna workshops för att ta reda på vilka mål som rör just deras verksamhet och hur de i sitt vardagsarbete kan närma sig målen.

Det kan handla om allt från att minska matsvinn, energieffektivisera, använda förnybara bränslen, minska plastanvändning och sätta upp solpaneler på kommunala fastigheter.

Fått hjälp att konkretisera

Jannica Schelin är processledare och koordinator i Norrköpings kommun.

– Nu senast har vi fått hjälp med att konkretisera och implementera de globala målen. Hur vi ska göra, på vad sätt vi ska tänka nytt och vad vi bör göra mer av, säger Jannica Schelin.

De globala målen beskrivs också på kommunens intranät så att de anställda kan lära sig mer om dem.

Sara Gustafsson påpekar att Agenda 2030 ger alla aktörer ett gemensamt språk som blir till hjälp i hållbarhetsarbetet.

– Det är viktigt för att alla ska sträva åt samma håll. Även om Agenda 2030 förstås inte kommer lösa hållbarhetsfrågorna till fullo så kan det arbetet få människor att inse att det går att göra mer på hemmaplan än vad de kanske trodde.

Linköpings universitet